logo
Autor článku: Mgr. Karin Kapustová, PhD.

Každá značka dopravná,

svoj tvar, svoju farbu a

svoj význam má

Milé deti, jazdiť na bicykli znamená byť cyklistom a správať sa ako vodič dopravného prostriedku bez motora. Keďže dopravné prostriedky sú vždy rýchlejšie než naša chôdza, musíme sa vedieť na ceste rýchlo zorientovať. Aby sme do cieľa na bicykli dorazili v poriadku a všetci, ktorí nás stretli tiež, pomáhajú nám presne dané pravidlá cestnej premávky, dopravné zariadenia ako napríklad semafory a dopravné značky. Preto je dôležité poznať ich a riadiť sa nimi.

 

Dnes si niečo povieme o význame dopravných značiek pre cyklistov.

 

Každá dopravná značka má svoj význam, hovorí nám, čo máme urobiť, na čo si máme dať na ceste pozor alebo čo môžeme na našej ceste očakávať. Vy viete, že niektoré dopravné značky nás pred niečím varujú, vystríhajú nás pred niečím nebezpečným. Niektoré dopravné značky nás o niečom informujú a ďalšie zasa riadia /regulujú/ naše správanie sa v doprave tým, že nám niečo zakazujú, prikazujú alebo hovoria o obmedzeniach, či dávajú výnimky zo všeobecných pravidiel cestnej premávky.

 

Vyzerá to zložito?

 

Žiadny strach, spolu to zvládneme a postupne si budeme dopravné značky dôležité pre cyklistov predstavovať.

 

Prvú úvodnú lekciu máme za sebou, tak hor sa na čerstvý vzduch na bicykli. Prajeme veľa radosti z cyklopotuliek a veľa šťastia pri zbieraní bodov pri čítaní ďalších lekcií o dopravných značkách.

Vzdelávame sa

I. Dopravné značky

V tomto seriáli o dopravných značkách sa budeme s pani policajtkou venovať rôznym druhom značiek a ich významu.

erik

0 Comments

Vzdelávame sa

Môj bicykel

Aj bicykel môže byť tvoj najlepší kamarát, musíš ho však najprv poriadne spoznať. Poďme sa o ňom spoločne dozvedieť niečo viac.

erik

0 Comments