logo

O portáli

Portál Cykloškolák je miestom, kde sa stretáva zábava so vzdelávaním. Portál hravou formou približuje deťom prvého stupňa základných škôl problematiku cyklistiky ako takej všeobecne. Poukazuje na pozitívne vplyvy bicykla ako dopravného prostriedku na fyzické či psychické zdravie detí, zvyšuje základné dopravné znalosti a vedie deti k správnemu prístupu k ochrane životného prostredia.

Portál poskytuje základný obsah pre všetkých návštevníkov, registrovaný užívatelia však majú k dispozícii aj ďalší zaujímavý obsah:

  • Rôzne druhy aktivít s bodovacím systémom
  • Pravidelné súťaže so zaujímavými cenami
  • Možnosť získať špeciálny vodičský preukaz na bicykel
  • Zapájať do aktivít svoje školy

Obsah portálu je priebežne aktualizovaný a dopĺňaný. Na jeho tvorbe spolupracuje skupina autorov za pomoci odborníkov z oblasti dopravy a školstva.

 

Portál vznikol v rámci projektu Cykloškolák, ktorý má za cieľ priniesť do škôl akúsi alternatívu dopravnej výchovy prepojenú s propagáciou cyklistickej dopravy a ochrany životného prostredia. Projekt zahŕňa aj fyzické aktivity na školách ako aj tvorbu a distribúciu papierového pracovného zošita pre 1. stupeň základných škôl. Projekt pripravilo a prevádzkuje občianske združenie Mám rád cyklistiku (www.mrc.sk) so sídlom v meste Sereď.

MIRRI