logo

Pre prihlásených toho máme oveľa viac!

Registruj sa na našom portáli

Som
dieťa

Aj keď je tento portál vytvorený pre teba, k registrácii budeš potrebovať pomoc niektorého z tvojich rodičov alebo zákonných zástupcov.


Po registrácii už budeš môcť na portáli pracovať aj sám. 🙂

Čo získam registráciou?

Zaregistruj sa aj ty na webe Cykloškolák a získaj prístup k množstvu zaujímavého obsahu, systému odmeňovania a k rôznym zaujímavým súťažiam!

Tešíme sa že ste tu

Som rodič

K registrácii na portáli budeme potrebovať niekoľko základných údajov o dieťati.