logo

Tag Dopravné značky

26 mar

I. Dopravné značky

V tomto seriáli o dopravných značkách sa budeme s pani policajtkou venovať rôznym druhom značiek a ich významu.

READ MORE